Slovenski prevodi del Josepha Ratzingerja – papeža Benedikta XVI.

28.2.2013 Ljubljana Knjiga, Papež Benedikt XVI.
Naslovnica ene od knjig papeža Benedikta XVI. Naslovnica ene od knjig papeža Benedikta XVI.

1. Knjige

1. Uvod v krščanstvo. Predavanja o apostolski veri, Celje 1975, 2005. (Prevedel Jože Urbanija). – Einführung in das Christentum. Vorlesungen zum Apostolischen Glaubensbekenntnis, München 1968 (Neuausgabe 2000). – Ratzingerjeva Spremna beseda k slovenskemu prevodu »Uvoda v krščanstvo« – Das Werk A_015.

2. Zazrti v Kristusa, Ljubljana 1990. (Prevedel Jože Urbanič). – Auf Christus schauen. Einübung in Glaube, Hoffnung Liebe, Freiburg 1989. – Das Werk A_061.

3. Poročilo o verskem stanju. Vittorio Messori se pogovarja z Josephom Ratzingerjem, Ljubljana 1993. (Prevedel Drago Butkovič. Brez navedbe izvirnika). – Rapporto sulla fede. Vittorio Messori a colloquio con Joseph Ratzinger, Torino 1985. – Das Werk A_054.

4. Poklicani v občestvo. Današnji pogled na Cerkev, Ljubljana 1993. (Prevedel Anton Štrukelj). – Zur Gemeinschaft gerufen. Kirche heute verstehen, Freiburg 1991. – Das Werk A_064.

5. Sol zemlje. Krščanstvo in katoliška Cerkev ob prelomu tisočletja. Pogovor s Petrom Seewaldom, Ljubljana 1998. (Prevedla Marta Koren). – Salz der Erde. Christentum und katholische Kirche an der Jahrtausendwende. Ein Gespräch mit Peter Seewald, Stuttgart 1996. – Das Werk A_073.

6. Bog in svet. Vera in življenje v našem času. Pogovor s Petrom Seewaldom, Ljubljana 2003. (Prevedel Aleš Učakar). – Gott und die Welt. Glauben und Leben in unserer Zeit. Ein Gespräch mit Peter Seewald, Stuttgart 2000. – Das Werk A_085.

Po izvolitvi za papeža 2005:

7. Iz mojega življenja. Avtobiografija, Novi svet, Ljubljana 2005. (Prevedla Marija Zupančič). – La mia vita. Autobiografia, San Paolo, Milano 2005. – Das Werk A_076.

8. Novi posegi Duha. Gibanja v Cerkvi, Novi svet, Ljubljana 2005 (Prevedla Marija Zupančič). – Nuove irruzioni dello Spirito, San Paolo, Milano 2005. – Das Werk A_081.

9. Bog nam je blizu. Evharistija, Družina, Ljubljana 2005 (Prevedel Janez Ferkolj). – Gott ist uns nah. Ulrich Verlag, Augsburg 2005. – Das Werk A_087.

10. Evropa – kje si: izzivi prihodnosti, Slomškova založba, Maribor 2006 (prevedel Aleš Maver).

11. Križev pot, MD Celje 2006 (Prevedel Jože Sraka). – Via crucis. LEV, Città del Vaticano 2005. – Das Werk A_111.

12. Božja revolucija, Družina, Ljubljana 2006. (Prevedel Rafko Valenčič s sodelavci). – La rivoluzione di Dio. Edizioni San Paolo 2005.

13. Jezus iz Nazareta. Od krsta v Jordanu do spremenitve na gori, Družina, Ljubljana 2007 (Prevedel Anton Štrukelj). – Jesus von Nazareth. Von der Taufe im Jordan bis zur Verklärung, LEV, Città del Vaticano 2007. Dva ponatisa.

14. Kateheze o apostolih. »Ostanite v moji ljubezni«, MD Celje 2007 (Prevedel Anton Štrukelj). – »Bleibt in meiner Liebe«. Katechesen über die Apostel, LEV, Città del Vaticano 2007.

15. Spisi o cerkveni glasbi, Družina, Ljubljana 2009. (Prevedli Anton Štrukelj, Matjaž Barbo, Edo Škulj in Janez Zupet).

16. Kateheze o apostolu Pavlu. »Vse delam zaradi evangelija«, MD Celje 2009. (Prevedel Anton Štrukelj). – Paolo. Le sue lettere, il suo insegnamento, LEV, Città del Vaticano 2009.

17. Jezus iz Nazareta. Od vhoda v Jeruzalem do vstajenja. Družina, Ljubljana 2010 (Prevedel Anton Štrukelj). – Jesus von Nazareth. Vom Einzug in Jerusalem bis zur Auferstehung, LEV, Città del Vaticano 2010.

18. Srce krščanskega življenja. Misli o sveti maši, Slomškova založba, Maribor 2010. (Prevedel Roman Štrus). – Herz des christlichen Lebens. Gedanken zur heiligen Messe, LEV / Sankt Ulrich Verlag 2010.

19. Luč sveta. Papež, Cerkev in znamenja časa. Pogovor s Petrom Seewaldom, Družina, Ljubljana 2011 (Prevedel Anton Štrukelj). – Benedikt XVI. Licht der Welt. Der Papst, die Kirche und die Zeichen der Zeit. Ein Gespräch mit Peter Seewlad, LEV, Città del Vaticano 2010.

20. Misli o bolezni, Družina, Ljubljana 2011. (Prevedla Pavel Peter in Marija Bratina). – Pensieri sulla Malattia, LEV, Città del Vaticano 2010.

21. Misli o Mariji, Družina, Ljubljana 2012 (Prevedla Ana Vogrinčič). –Pensieri Mariani, LEV, Città del Vaticano 2007.

22. Misli o duhovništvu, Družina, Ljubljana 2012 (Prevedla Ana Vogrinčič). – Pensieri sul Sacerdozio, LEV, Città del Vaticano 2009.

23. Misli o božiču, Družina, Ljubljana 2012 (Prevedla Ana Vogrinčič). – Pensieri sul Natale, LEV, Città del Vaticano 2012.

24. Jezus iz Nazareta. Jezusovo otroštvo. Družina, Ljubljana 2012 (Prevedel Anton Štrukelj). – Jesus von Nazareth. Prolog. Die Kindheitsgeschichten, Herder, Freiburg 2012.


2. Razprave, članki, Spremne besede

Spremna beseda k slovenskemu prevodu »Uvoda v krščanstvo«, v Uvod v krščanstvo, MD Celje 1975 (Prevedel Jože Urbanija) Ponatis 2005. – Das Werk A_015.

Teološki temelji cerkvene glasbe, v: Cerkveni glasbenik 76, 4/6 (1983) 33–38; 7/9 (1983) 78–82. (Prevedel Anton Štrukelj). – Zur theologischen Grundlegung der Kirchenmusik (Regensburg 1974). – Das Werk B_321.

Teološka vprašanja o cerkveni glasbi, v: Cerkveni glasbenik 74, 7/9 (1981) 79–85. (Prevedel Anton Štrukelj). – Theologische Probleme der Kirchenmusik, v: IKaZ Communio 9 (1980) 148–157. – Das Werk B_458.

»Izvôli življenje!« Birmanska homilija, v: Communio 13 (2003) 86–92. (Prevedel Anton Štrukelj). – »Wähle das Leben!« Eine Firmhomilie, v: IKaZ Communio 11 (1982) 444–449. – Das Werk B_683.

Glejmo na prebodeno srce. Velikonočna skrivnost – najgloblja vsebina in temelj češčenja Jezusovega srca, v: Communio 11 (2001) 103–118. (Prevedel Anton Štrukelj). – Das Ostergeheimnis – tiefster Gehalt und Grund der Herz-Jesu-Verehrung, v: Schauen auf den Durchbohrten, Einsiedeln 1984 (32007) S. 41–59. – Das Werk B_629.

Pogovor s kardinalom Ratzingerjem, v: Communio Kristjanova obzorja, 3 (1988) 307–317. (Prevedel Vinko Kobal). – [izvirnik, objavljen v reviji 30 giorni].

Dokument o vzhodnih metodah meditacije, v: Kristjanova obzorja 5, 20 (1990) 188–191. (Prevod članka, ki je izšel v: L’Osservatore Romano, prevajalec ni naveden). Dokument o vzhodnih metodah meditacije je izšel 14. 12. 1989.

Družba, ki je vedno potrebna prenove. Govor kardinala J. Ratzingerja v Rimini, 30. septembra 1990, Godovič 1991. (Prevedel Jože Benedetič). – Una compagnia sempre riformanda, v: Communio 19 (1990) 91–105. – Das Werk B_892.

Občestvo v nenehnem prenavljanju, v: Communio 12 (2002) 97–111. (Prevedel Anton Štrukelj). – Eine Gemeinschaft in steter Erneuerung, v: Zur Gemeinschaft gerufen, Freiburg 1991, S. 124–147. – Das Werk B_892.

Communio – program. Razmišljanje ob 20. obletnici revije Communio (Rim, 28. maja 1992). O nastanku in razvoju revije, v: Communio Kristjanova obzorja 8, št. 34 (1993) 340–351. – Communio – ein Programm, v: IKaZ Communio 21 (1992) 454–463. [Prevajalec ni naveden]. – Das Werk B_933.

Spremna beseda – Geleitwort, v: Anton Strle, Božja slava – živi človek. Teološka antropologija, Družina, Ljubljana 1992, 5–7. (Prevedel Anton Štrukelj). – Das Werk B_924.

Teologija osvoboditve, v: Bogoslovni vestnik 44 (1994) 393–400. (Prevedel Anton Štrukelj). – Vi spiego la teologia della liberazione, v: 30 giorni (3. marzo 1984) 48–55. – Das Werk B_706.

Med izročilom in prenovami, v: Cerkveni glasbenik 88, 7/9 (1995) 49–59. (Prevedel Matjaž Barbo). – In der Spannung zwischen Regensburger Tradition und nachkonziliarer Reform, v: MS (D) 114 (1994) 379–389. – Das Werk B_924.

Svoboda in resnica, v: Communio Kristjanova obzorja 11 (1996) 49–66. – Freiheit und Wahrheit, v: IKaZ Communio 24 (1995) 526–542. (Prevajalec ni naveden). – Das Werk B_1011.

Položaj vere in teologije danes, v: Communio Kristjanova obzorja 11, 46 (1996) 325–340. – Zur Lage von Glaube und Theologie heute, v: IKaZ Communio 25 (1996) 359–372. (Prevajalec ni naveden). – Das Werk B_1020.

Kaj nam pomenijo svetniki?, v: Cerkev v sedanjem svetu 30, 3/4 (1996) 70–71. (Prevedel Bogdan Dolenc). – Was bedeuten eigentlich die Heiligen für uns? Predigt am 28. 8. 1991, Fest des heiligen Augustinus. – Das Werk B_916.

Spremna beseda, v: Christoph Schönborn: Ljubiti Cerkev. Duhovne vaje za papeža Janeza Pavla II. Ljubljana 1997, 5–6. (Prevedel Anton Štrukelj). – Prefazione: Christoph Schönborn, Amare la Chiesa. Esercizi spirituali predicati a Papa Giovanni Paolo II, San Paolo, Milano 1996. – Das Werk B_1040.

Katehet je »Kristusov glasnik«, v: Communio Kristjanova obzorja 13, 51 (1998) 44–48. [naslov izvirnika in prevajalec tu nista navedena].

»Modrostna teologija«. Prispevek Janeza Pavla II. za tretje tisočletje, v: Communio 9 (1999) 97–105. (Prevedel Alojz Pirnat). – »Teologia sapienziale«. Sollecitudine di Giovanni Paolo II per il 3o millennio (Roma 1999). – Das Werk B_1093.

Nauk cerkvenih očetov v okrožnici Fides et ratio, v: Communio 8 (1999) 11–18. (Prevedla Marija Zupančič). – Il Magistero dei Padri nell’Enciclica »Fides et ratio«, v: Per la Filosofia. Filosofia e insegnamento 45(1999) 3–7. – Das Werk B_1094.

Teološki komentar k fatimski skrivnosti. Fatimsko sporočilo, Il messaggio di Fatima. Pripravila Kongregacija za nauk vere, Ljubljana 2000, 27–38. (Prevedla Marija Zupančič). – Theologischer Kommentar, v: Kongregation für die Glaubenslehre, Die Botschaft von Fatima, Città del vaticano 2000, 32–43. – Das Werk B_1152.

Eksorcizem. Besedilo, ki ga je objavil kardinal Ratzinger, v: Pogovori 6, 2/3 (2000/2001) 63–64. (Prevedel Lojze Premrl). [Naslov izvirnika ni naveden].

Ekumenski pogovor. Metropolit Damaskinos / Joseph Ratzinger, v: Communio 11 (2001) 207–223. (Prevedel Anton Štrukelj). – Ein Briefwechsel zwischen Metropolit Damskinos und Kardinal Ratzinger, v: IKaZ Communio 30 (2001) 103–118. – Das Werk B_1177.

Evharistija, občestvo in solidarnost, v: Communio 14 (2004) 318–333. (Prevedel Anton Štrukelj). – Eucaristia, communione e solidarietà, v: Communio nr. 183–184 (2002) 131–146. – Das Werk B_1233.

Učiteljska služba Janeza Pavla II. v njegovih 14 okrožnicah, v: Communio 13 (2003) 221–230. (Prevedla Zmaga Kumer). – Das Lehramt Johannes Pauls II. in seinen 14 Enzykliken, v: L’Osservatore Romano, Wochenausgabe in deutscher Sprache, 25. Juli 2003, Nr. 30/31, S. 11–12. – Das Werk B_1267.

Cerkveno učiteljstvo in eksegeza. Razmišljanje ob 100–letnici obstoja papeške Biblične komisije, v: Communio 13 (2003) 307–315. (Prevedla Zmaga Kumer). – Kirchliches Lehramt und Exegese. Reflexionem aus dem Anlaß des 100–jährigen Bestehens der Päpstlichen Bibelkommission, v: IkaZ Communio 32 (2003) 522–529. – Das Werk B_1268.

Po izvolitvi za papeža 2005:

Evropa včeraj, danes in jutri, v: Communio 15 (2005) 195–203. (V nekoliko skrajšani obliki prevedla Zmaga Kumer). – Über die »geistigen Grundlagen Europas gestern, heute und morgen«. Predavanje 28. novembra 2000 na bavarskem zastopstvu v Berlinu v okviru vrste predavanj »Reden über Europa«. – Das Werk B_1165.

Evropa v krizi kultur, v: Communio 15 (2005) 205–216. (Prevedla Marija Zupančič) – L’Europa nella crisi delle culture, predavanje dne 1. aprila 2005 v Subiacu, v samostanu sv. Sholastike ob podelitvi nagrade sv. Benedikta kardinalu Josephu Ratzingerju »za pospeševanje življenja in družine v Evropi«, v: Communio nr. 200 (2005) 18–28. – Das Werk B_1372.

Pridiga ob pogrebu papeža Janeza Pavla II, v: Communio 15 (2005) 95–99. (Prevedel Anton Štrukelj). – L’Omelia del Cardinale Joseph Ratzinger, Decano del Collegio Cardinalizio. Messa esequiale del Romano Pontefice, v: L’Osservatore Romano, sabato 9 Aprile 2005. – Das Werk B_1374.

O prijateljstvu s Kristusom in služenju ljudem. Maša za izvolitev papeža, v: Communio 15 (2005) 101–105. (Prevedel Igor Luzar). – L’Omelia del Cardinale Joseph Ratzinger, Decano del Collegio Cardinalizio. Messa »Pro eligendo Romano Pontefice« nella Basillica di San Pietro in Vaticano, il 18 Aprile 2005. – Das Werk B_1375.

Homilija ob slovesnem začetku petrinske službe, v: Communio 15 (2005) 107–113. (Prevedel Miran Špelič OFM). – Omelia del Santo Padre Benedetto XVI. Per il solenne inizio del Ministero Petrino (Domenica 24 Aprile 2005).

Homilija v baziliki svetega Pavla, v: Communio 15 (2005) 115–117. (Prevedel Miran Špelič OFM). – Omelia del Santo Padre Benedetto XVI. Nella Basilica di San Paolo (25 Aprile 2005).

Prva splošna avdienca, v: Communio 15 (2005) 119–120. (Prevedla Zmaga Kumer). – Santo Padre Benedetto XVI., Prima Udienza Generale (27 Aprile 2005).

Duhovni vodnik k veri, v: Communio 15 (2005) 279–281. (Prevedel Anton Štrukelj). – Poslanica papeža Benedikta XVI. Udeležencem mednarodnega simpozija ob 100-letnici rojstva švicarskega teologa Hansa Ursa von Balthasarja, v: L’ Osservatore Romano, 8. oktobra 2005.

Homilije in govori, v. CD 111, Ljubljana 2005. (več prevajalcev).

»Preprost in ponižen delavec v Gospodovem vinogradu«, Družina, Ljubljana 2005.

Petrovo prvenstvo in edinost Cerkve, v: Communio 15 (2005) 121–136. (Prevedel Anton Štrukelj). – Zur Gemeinschaft gerufen. Kirche heute verstehen, Herder Feiburg 1991. Zweites Kapitel: Primat Petri und Einheit der Kirche, S. 43–69. Slovenski prevod: Poklicani v občestvo. Današnji pogled na Cerkev, Ljubljana 1993.

»Duša Evrope«. Za človeško dostojanstvo, zakon, družino in sveto, v: Communio 15 (2005) 153–160. (Prevedla Zmaga Kumer). – »Die Seele Europas«. Für Menschenrechte, Ehe und Familie und das Heilige, v: Süddeutsche Zeitung, 13. 04. 2005.

Teološki problemi cerkvene glasbe, v: Communio 15 (2005) 161–172. (Prevedel Anton Štrukelj). – Theologische Probleme der Kirchenmusik, v: IkaZ Communio 9 (1980) 148–157. – Das Werk B_458.

Motu proprio za odobritev in objavo Kompendija Katekizma Katoliške Cerkve, v Katekizem Katoliške Cerkve Kompendij, SŠK – Družina, Ljubljana 2005, 5–7. (Prevedel Anton Štrukelj). Prvi ponatis 2007.

Temelj miru je resnica. Poslanica za svetovni dan miru 2006, v: CD – Nova serija 9. (Prevedel Pavel Peter Bratina).

Deus caritas est. Bog je ljubezen, okrožnica, v: Communio 16 (2006) 1–44. (Prevedel Anton Štrukelj). Ponatis v: CD 112, Ljubljana 2006 (tu prevedla A. Š. in Adolf Mežan).

Znamenje Kane, v: Communio 16 (2006) 45–49. (Prevedla Barbara Terseglav). – O sinal de Caná. Homilia em Fátima, na Eucaristia da peregrinação internacional de 13 de outubro de 1996. – Znamenje Kane. Homilija v Fatimi, pri evharističnem slavju ob mednarodnem romanju, 13. oktobra 1996. – Das Werk B_1028.

Vera, razum in univerza. Spomini in premisleki, v: Communio 16 (2006) 195–203. (Prevedel Matej Pavlič). – Glaube, Vernunft und Universität. Erinnerungen und Reflexionen. Ansprache des Heiligen Vaters an der Universität Regensburg am 12. September 2006, v: L’Osservatore Romano. Wochenausgabe in deutscher Sprache, 22. September 2006 / Nr. 38, S. 8–9.

Apostolsko potovanje na Bavarsko 2006, v: CD 114, (Prevedel Anton Mlinar idr.)

Človeška oseba – srce miru. Poslanica za svetovni dan miru 2007, v: CD – Nova serija 11 (Prevedel Andrej Sedej).

Summorum Pontificum, ap. pismo – motu proprij, v: CD 116, Ljubljana 2007. (Prevedel Janez Zupet).

Glejmo na Kristusa!, v: Communio 17 (2007) 193–197. (Prevedel Anton Štrukelj). – Pridiga pri bogoslužju v Marijinem Celju, na mali šmaren, 18. september 2007.

Sv. Janez Zlatousti. Škof, ki ga časti vsa krščanska Cerkev, v: Communio 17 (2007) 289–300. (Prevedla Marija Weisskirchen). – Benedictus PP XVI, Un vescovo venerato dall'intera Chiesa cristiana. La figura e l'insegnamento di san Giovanni Crisostomo, v: L'Osservatore Romano, 9 novembre 2007, str. 4–5. © LEV 2007.

Sacramentum caritatis – Evharistija, zakrament ljubezni, v: CD 115, Ljubljana 2007. (Prevedel Rafko Valenčič).

Človeška družina, skupnost miru. Poslanica za svetovni dan miru 2008, v: CD – nova serija 12, Ljubljana 2007. (Prevedel Anton Štrukelj).

Spe salvi – Rešeni v upanju, okrožnica, v: Communio 18 (2008)1–48. Ponatis v: CD 118, Ljubljana 2008; tudi kot priloga Družine. (Prevedel Anton Štrukelj).

Lepota, v: Communio18 (2008) 49–55. (Prevedel Andrej Vončina). – Il sentimento delle cose, la contemplazione della bellezza v: Joseph Ratzinger, La bellezza. La Chiesa, LEV e Itaca Roma – Castel Bolognese, 2005, 9–26. – Das Werk A_099.

Pastoralni obisk v Združenih državah Amerike, v: CD 121, Ljubljana 2008. (Prevedla Klementina Logar).

Kateheze o apostolu Pavlu, v: Communio 18 (2008) 289–339. (Prevedel Anton Štrukelj). – Le catechesi delle Udienze generali su San Paolo (dal 2 luglio al 12 novembre 2008), in: L'Osservatore Romano. © LEV.

Z odpravljanjem revščine gradimo mir. Poslanica za svetovni dan miru 2009, v: CD – nova serija 13, Ljubljana 2008. (Prevedel Anton Štrukelj)

Kateheze o apostolu Pavlu, v: Communio 19 (2009) 1–37. (Prevedel Anton Štrukelj). – Le catechesi delle Udienze generali su San Paolo (dal 19 novembre 2008 al 4 febbraio 2009), in: L'Osservatore Romano. © LEV.

Vodímo ljudi k Bogu!, v: Communio 19 (2009) 97–103. (Prevedel Anton Štrukelj). – Brief Seiner Heiligkeit Papst Benedikt XVI. an die Bischöfe der katholischen Kirche in Sachen Aufhebung der Exkommunikation der vier von Erzbischof Lefebvre geweihten Bischöfe, v: L'Osservatore Romano, Wochenausgabe in deutscher Sprache, 39. Jhg. Nr. 12 (20. März 2009) S. 6.

Pismo na začetku leta duhovništva ob 150-letnici smrti sv. Janeza Marije Vianneya, v: CD 126 (Prevedel Rafko Valenčič).

Ljubezen v resnici – Caritas in veritate, okrožnica, v: CD 127, Ljubljana 2009. (Prevedel Pavel Peter Bratina).

Bistvo duhovništva, v: Communio 19 (2009) 269–284. (Prevedel Anton Štrukelj). – Vom Wesen des Priestertums, v: Zur Gemeinschaft gerufen. Kirche heute verstehen, Herder, Freiburg 1991, S. 98–123. Ponatis iz: Poklicani v občestvo. Današnji pogled na Cerkev, Ljubljana 1993, 85–108.

Apostolsko potovanje na Portugalsko, v: CD 129, Ljubljana 2010. (Prevedel Pavel Peter Bratina).

Če želiš gojiti mir, varuj stvarstvo. Poslanica za svetovni dan miru 2010, v: CD – Nova serija 14.

Kardinal Newman – Blaženi, v: Communio 20 (2010) 217–221. (Prevedel Bogdan Dolenc). – Homily at Beatification of Cardinal Newman. »He lived out a Profoundly Human Vision of Priestly Ministry«.

Nagovor ob obisku judovske skupnosti v Rimu, v: Communio 20 (2010) 317–324. (Prevedel Igor Luzar). – Parole del Santo Padre Benedetto XVI in visita alla Comunità ebraica di Roma.

Gospodova beseda – Verbum Domini. Posinodalna apostolska spodbuda, v CD 131, Ljubljana 2010 (Prevedel Pavel Peter Bratina).

Verska svoboda – pot do miru. Poslanica za svetovni dan miru 2011, v: CD – Nova serija (Prevedel Rafko Valenčič).

Predgovor »Dragi mladi prijatelji!«, YOUCAT v slovenščini. Katekizem Katoliške Cerkve za mlade, Slomškova založba, Maribor 2011, 6–11. (Prevedel Anton Štrukelj)

Razglasitev papeža Janeza Pavla II. za blaženega, v: Communio 21 (2011) 113–122. (Prevedel Miran Špelič). – La beatificazione di Giovanni Paolo II.

Razločevanje med dobrim in hudim, v: Communio 21 (2011) 313–320). ( Prevedel Anton Štrukelj). – Gut und Böse unterscheiden und so wahres Recht setzen. Ansprache im Deutschen Bundestag in Berlin, am 22. September 2011, v: L'Osservatore Romano. Wochenausgabe in deutscher Sprache, 41. Jahrgang, Nr. 39 (30. September 2011), S. 4–5.

Apostolsko potovanje v Nemčijo, v: CD 133, Ljubljana 2011 (Prevedla Anton Štrukelj in Anita di Grazia).

Porta fidei. Apostolsko pismo v obliki motu proprija, s katerim je razglašeno leto vere, v: Communio 21 (2011) 380–393. (Prevedel Anton Štrukelj). – Apostolisches Schreiben in Form eines Motu proprio Porta fidei, mit dem das Jahr des Glaubens ausgerufen wird, v: L'Osservatore Romano. Wochenausgabe in deutscher Sprache, 41. Jahrgang, Nr. 42, (21. Oktober 2011), S. 10–12. Ponatis v: CD 134, Ljubljana 2012.

Vzgoja mladih za pravičnost in mir. Poslanica za svetovni dan miru 2012, Družina, Ljubljana 2011, v: CD – Nova serija. (Prevedel Rafko Valenčič).

»Za mnoge«. Iz spoštovanja do Jezusove besede, v: Communio 22 (2012) 218–223. (Prevedel Anton Štrukelj). – Schreiben von Papst Benedikt XVI. an den Erzbischof von Freiburg und Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Dr. Robert Zollitsch.

»Božja beseda raste in se širi«, v: Communio 22 (2012) 225–228. (Prevedel Anton Štrukelj). – Ansprache von Papst Benedikt XVI., Begegnung mit den Verantwortlichen der kirchlichen Organismen für die Neuevangelisierung im Rahmen der Internationalen Studientagung, die der Päpstliche Rat zur Förderung der Neuevangelisierung organisiert hat. Aula Paolo VI., Samstag, 15. Oktober 2011.

Blagor tistim, ki delajo za mir. Poslanica ob svetovnem dnevu miru, 1. januarja 2013, družina, Ljubljana 2012, v: CD – Nova serija št. 20. (Prevedel Pavel Peter Bratina).

Nagovor papeža Benedikta XVI.: Avdienca za udeležence 23. mednarodnega mariološko-marijanskega kongresa, v: Marija. Glasilo slovenskega narodnega svetišča Marije Pomagaj 4– št. 10 (2013) 43–44. (Prevedel Igor Luzar). – Udienza ai partecipanti al 23° Congresso Mariologico Mariano Internazionale, 08. 09. 2012.

Gospod zmaguje! Nagovor rimskim duhovnikom, Vatikan, dvorana Pavla VI., 14.2.2013, v: Communio 23 (2013) 1–13. – Discorso ai Parroci e il Clero della Diocesi di Roma, Vaticano, 14. 2. 2013. Z dovoljenjem prevedel Anton Štrukelj.         

V slovenščino je prevedeno tudi veliko dokumentov Kongregacije za nauk vere, Papeške biblične komisije in Mednarodne teološke komisije, ki jih je izdal kardinal – prefekt Joseph Ratzinger. Prav tako so prevedene poslanice papeža Benedikta XVI. za svetovni dan bolnikov, za postni čas, za nedeljo duhovnih poklicev, za sredstva družbenega obveščanja in misijonsko nedeljo. Poleg tega so bili v katoliškem tedniku Družina sproti objavljeni njegovi nagovori ob raznih priložnostih. Posebej je treba omeniti Radio Vatikan in Radio Ognjišče, ki sta redno poročala o papeževih nagovorih.


Seznam je pripravil dr. Anton Štrukelj.