Srečanje generalnih tajnikov Komisij Pravičnost in mir v Ljubljani

Člani konference Komisij Pravičnost in mir Evropa s predsednikom msgr. Jean-Claudom Hollerichom v Ljubljani Člani konference Komisij Pravičnost in mir Evropa s predsednikom msgr. Jean-Claudom Hollerichom v Ljubljani

V Ljubljani se je danes, 26. februarja 2017, zaključilo tridnevno srečanje generalnih tajnikov Komisij Pravičnost in mir Evropa, ki združuje 31 nacionalnih komisij. Vsaka komisija si v svoji krajevni cerkvi prizadeva za spoštovanje človekovih pravic, mir, spravo, versko svobodo, celostni razvoj ter boj proti vsem oblikam revščine in izključenosti. V okviru srečanja so tajniki prisluhnili poročilom o delovanju posameznih komisij in izmenjavi informacij ter dobrih praks še posebej na področju begunske krize in razmer, v katerih se nahaja Evropska unija. V soboto so udeleženci prisluhnili predavanju jezuita dr. Petra Rožiča, ki je udeležencem spregovoril o korupciji v tranziciji ter ohranitvi demokracije in pravičnosti v postkomunistični Evropi. Zvečer pa so se na Nadškofiji Ljubljana srečali s predsednikom slovenske Komisije Pravičnost in mir nadškofom msgr. Stanislavom Zoretom. Zadnji dan srečanja so posvetili svoje delo izmenjavi aktivnostim na področju skrbi za stvarstvo in družbeno pravičnost. Dogovorili so se, da bo skupna akcija Evropskih komisij pravičnost in mir za letošnje leto posvečena temi Evropa na razpotju, v katerem bodo opozorili na pomen temeljnih vrednot na katerih temeljijo evropske integracije in ki so že desetletja garant evropskega miru. Tridnevno srečanje tajnikov Komisij Pravičnost in mir se je zaključilo s skupno mašo, ki jo je pri frančiškanih v Ljubljani daroval nadškof Zore.

dr. Tadej Strehovec
tajnik Komisije Pravičnost in mir pri SŠK