Ljubljanski pomožni škof msgr. dr. Anton Jamnik

Papež Benedikt XVI. je 15. novembra 2005 za ljubljanskega pomožnega škofa imenoval msgr. dr. Antona Jamnika. V škofa je bil v stolni cerkvi sv. Nikolaja v Ljubljani posvečen 8. januarja 2006.

Anton Jamnik se je rodil 27. julija 1961 v Ljubljani, sicer pa je doma iz župnije Dobrepolje – Videm pri Ribnici na Dolenjskem. Osnovno šolo je končal leta 1976 v Grosupljem, nato pa se je vpisal na gimnazijo Josipa Jurčiča v Stični, kjer je leta 1980 tudi maturiral. Po odsluženem vojaškem roku se je leta 1981 vpisal na Teološko fakulteto v Ljubljani in diplomiral leta 1987. Dne 29. junija 1987 ga je nadškof metropolit msgr. dr. Alojzij Šuštar v Ljubljani posvetil v duhovnika in ga po mašniškem posvečenju imenoval za kaplana v Kočevju. Od leta 1990 do 1994 je bil nadškofijski tajnik v Ljubljani.

V tem času je pri katedri za filozofijo Teološke fakultete Univerze v Ljubljani nadaljeval magistrski študij in leta 1993 zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom Sveto med transcendenco in imanenco v sodobni slovenski filozofski misli. Naslednje leto je bil izvoljen in imenovan za asistenta pri Katedri za filozofijo Teološke fakultete. Istega leta se je preselil v Zavod sv. Stanislava, kjer je na Škofijski klasični gimnaziji poučeval verouk in kasneje tudi filozofijo. Nadaljeval je doktorski študij in ga leta 1997 končal z disertacijo Rawlsov poskus etične utemeljitve liberalizma pod mentorstvom prof. dr. Antona Stresa in somentorstvom dr. Cyrila Barretta s Campion Halla na Univerzi v Oxfordu. Od leta 1997 je bil docent za filozofijo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, leta 2012 pa je bil izvoljen in imenovan za izrednega profesorja za filozofijo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani.

Leta 1996 je bil imenovan za člana Republiške kurikularne komisije za filozofijo, januarja 2002 pa za predsednika maturitetne komisije za filozofijo. Od leta 1995 do leta 2000 je bil odgovorni urednik revije Tretji dan, krščanske revije za duhovnost in kulturo. Od ustanovitve dalje (od leta 1993 do leta 1997) je bil tajnik Mešane krovne komisije Katoliške Cerkve in Vlade Republike Slovenije. Leta 1997 je postal mladi član Evropske akademije znanosti in umetnosti s sedežem v Salzburgu v Avstriji. Julija 2000 ga je ljubljanski nadškof metropolit msgr. dr. Franc Rode imenoval za direktorja Zavoda sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano.

Od avtorskih del je njegova najpomembnejša knjiga Liberalizem in vprašanje etike, ki je leta 1998 izšla pri Novi reviji. S področja etike in družbenih vprašanj je objavil tudi nekatere druge razprave: Trstenjakovo etično pojmovanje človeka, Med vrednotami in liberalizmom, Postmoderna etična perspektiva, Strpnost – krepost za nove čase, Evropa išče svojo dušo, Propad totalitarnih ideologij in družbeno-moralna kriza itd.

Pri Slovenski škofovski konferenci (SŠK) je odgovoren za Medškofijski odbor za kulturo. Med letoma 2006 in 2009 je bil tudi predsednik Komisije za šolstvo.

Leta 2008 je postal redni član Evropske akademije znanosti in umetnosti s sedežem v Salzburgu. Septembra istega leta je bil ponovno imenovan za predsednika maturitetne komisije za filozofijo.

Vodil je Komisijo za pripravo katoliške osnovne šole, pri čemer je prva katoliška osnovna šola v Sloveniji leta 2008 začela delovati v Zavodu sv. Stanislava. Udejstvoval se je na področju ustanavljanja Katoliške univerze v Sloveniji. Do septembra 2009 je bil direktor na novo ustanovljenega Katoliškega inštituta s sedežem v Ljubljani. Bil je predsednik komisije, ki je pripravila program Fakultete za poslovne vede, ki je v okviru omenjenega inštituta kot prva fakulteta začela delovati v študijskem letu 2010/2011. Na omenjeni fakulteti predava filozofijo, filozofijo religije in etiko (poslovno etiko). Aktivno sodeluje z nekaterimi univerzami in visokošolskimi ustanovami v tujini. Znan je kot predavatelj doma in po svetu.

Od leta 2022 je pri SŠK zadolžen za katoliške medije ter za Slovence v zajemstvu in tujini.