Organigram SŠK

Cerkvene strukture v službi človeka - O prenovljenem organigramu Katoliške cerkve v Sloveniji

a)         Komisije

Komisija Pravičnost in mir
Krekov trg 1, p. p. 95, 1001 Ljubljana
predsednik: msgr. ddr. Anton Stres
tajnik: dr. David Kraner                                                        
[email protected]; https://www.pravicnost-mir.si
STATUT

Komisija za doktrinalne zadeve
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana
predsednik:msgr. dr. Marjan Turnšek
tajnik: dr. David Kraner                                                        
[email protected][email protected]

Komisija za ekumenizem in medreligijski dialog                 
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana
predsednik: msgr. dr. Stanislav Lipovšek
tajnik: dr. David Kraner                                                        
[email protected]
STATUT

Komisija za evangelizacijo
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana
predsednik: msgr. dr. Jurij Bizjak
tajnik: dr. David Kraner                                                        
[email protected]
STATUT

Slovenska liturgična komisija
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana
predsednik: msgr. dr. Stanislav Lipovšek
tajnik: dr. Slavko Krajnc                                                        
[email protected]
STATUT

Komisija za odnose z državo
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana
predsednik: msgr. ddr. Anton Stres
tajnik: dr. Tadej Strehovec                                       
[email protected]
STATUT

Komisija za šolstvo                
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana
[email protected]; [email protected]; http://solstvo.rkc.si
https://www.facebook.com/solstvo/
predsednik: msgr. dr. Franc Šuštar
tajnik: Marko Weilguny
STATUT

Komisija za arhive in sakralno kulturno dediščino
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana
predsednik: msgr. dr. Jurij Bizjak
tajnik: dr. France M. Dolinar                                               
[email protected]
STATUT

Ekspertna skupina za pomoč žrtvam pri reševanju spolnih zlorab
predsednik: msgr. Alojz Milharčič
[email protected]; https://katoliska-cerkev.si
PRAVILNIK

b)         Uradi

Urad za informatiko
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana 
tajnik: mag. Anton Česen
[email protected]; http://www.rkc.si/
tehnična podpora:[email protected]; http://podpora.rkc.si/

Slovenski katehetski urad (SKU) 
Poljanska cesta 2
1000 Ljubljana
predsednik:msgr. dr. Marjan Turnšek
tajnik:dr. Franc Zorec
tajnica:Simona Jeretina
strokovna sodelavka: s. mag. Magda Burger ND
[email protected]; http://sku.rkc.si
STATUT

Urad za laike in družino
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana
predsednik: msgr. Andrej Glavan
tajnik: dr. David Kraner                                                           
[email protected]
STATUT

Urad za misijone
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana
predsednik: msgr. Metod Pirih
tajnik: dr. David Kraner                                                           
[email protected]

Urad za mlade                                                                        
Jurčičev trg 2, 1000 Ljubljana 
predsednik: msgr. Alojzij Cvikl
voditelj: Matevž Mehle                                                            
[email protected]
STATUT

Urad za pastoralo poklicanosti in duhovne poklice
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana
predsednik: msgr. dr. Franc Šuštar
tajnik: dr. David Kraner                                                           
[email protected]
STATUT

Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana
predsednik: msgr. dr. Peter Štumpf
tajnik: dr. David Kraner                                                           
[email protected]
STATUT

Rafaelova družba 
Poljanska cesta 2, 1000 Ljubljana 
predsednik:msgr. dr. Peter Štumpf
voditelj: Lenart Rihar
sodelavka: Katja Ogorevc
[email protected]; http://rafaelova-druzba.si; 
https://sl-si.facebook.com/rafaelova.druzba
STATUT

c)         Koordinacije

Koordinacija direktorjev katoliških medijev
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana
predsednik:msgr. dr. Peter Štumpf
tajnik: dr. David Kraner                                                           
[email protected]
STATUT

Koordinacija voditeljev karitativnih ustanov
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana
predsednik: msgr. Andrej Glavan
tajnik: dr. David Kraner                                                           
[email protected]
STATUT

Koordinacija voditeljev kategorialne pastorale
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana
koordinator: dr. David Kraner                                                 
[email protected]
Pastorala gluhih in naglušnih Slovenije (PGNS); Pastorala Romov v Cerkvi na SlovenskemJezuitsko združenje za begunce Slovenije; Krščansko bratstvo bolnikov in invalidov Slovenije (KBBI); Mreža Marijinih narodnih svetišč (podrobni podatki so v poglavju Kategorialna pastorala)
STATUT

Koordinacija voditeljev laiških združenj in gibanj
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana
predsednik: msgr. dr. Anton Jamnik
koordinator: dr. David Kraner                                                 
[email protected]
STATUT

Koordinacija voditeljev škofijskih arhivov
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana
koordinator: dr. France M. Dolinar     
[email protected]

Koordinacija voditeljev škofijskih gospodarskih uprav
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana
koordinator: dr. Janez Gril                                                      
[email protected]
STATUT

Koordinacija voditeljev škofijskih pastoralnih služb
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana
predsednik: msgr. Andrej Glavan
koordinator: dr. David Kraner                                                 
[email protected]
STATUT

Koordinacija voditeljev vikariatov
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana
predsednik: msgr. Andrej Glavan
koordinator: dr. David Kraner                                                 
[email protected]
Vojaški vikariat; Policijski vikariat; Zaporniški vikariat (podrobni podatki so v poglavju Kategorialna pastorala)
STATUT


Misijonsko središče Slovenije (MSS)
Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana 
predsednik: msgr. Metod Pirih
ravnatelj: Matjaž Križnar
[email protected]; http://www.missio.si

Facebook: https://www.facebook.com/missio.si/
Youtube kanal: Misijonsko Središče Slovenije
Twitter: @missioslo
STATUT

Oratorij Slovenija
Rakovniška ulica 6, 1000 Ljubljana
voditelj: Boštjan Jamnik SDB 
[email protected];http://www.oratorij.net

Skupnost slovenskih katehistinj in katehistov (SSKK)
voditeljica: s. mag. Brigita Zelič HMP                                                                    
Poljanska cesta 2, 1000 Ljubljana
[email protected]; http://sku.rkc.si
STATUT