Svetovno srečanje Kongregcije za katoliško vzgojo

Logotip srečanja Logotip srečanja

V Rimu se v sredo, 18. 11., pričenja svetovno srečanje Kongregacije za katoliško vzgojo. Na srečanju se bo 1.500 delegatov s celega sveta ukvarjalo z vprašanji prihodnosti katoliškega šolstva. Srečanje, ki bo prvo te vrste je namreč naslovljeno Vzgoja in izobraževanje danes in jutri: Vnema, ki se ponovno vrača.

V letošnjem letu obeležujemo petdeseto obletnico koncilske izjave Gravissimum Educationis in petindvajseto obletnico apostolske konstitucije Ex Corde Ecclesiae. Obe obletnici sta predstavljali dovolj velik povod, da je Kongregacija že pred letom in pol pričela s pripravami slovesnosti v počastitev teh pomembnih mejnikov. Del kongresa bo tako namenjen tudi pogledu nazaj in kritičnemu pogledu na prehojeno pot.

Kongregacija za katoliško vzgojo je pred dobrim letom objavila delovni dokument, ki je želel nasloviti nekatera najbolj pereča vprašanja, pred katerimi se nahajajo katoliške šole in univerze po svetu. Na krajevne cerkve je naslovila tudi vprašalnik, s katerim je želela pridobiti še boljši vpogled v realno situacijo na terenu. Odzivno poročilo za Slovenijo je pripravil Inštitut za raziskovanje in evalvacijo šolstva, ki deluje v okviru Zavoda sv. Stanislava.

Prvi del srečanja bo namenjen prav predstavitvi, pregledu in razpravi o poročilu, ki ga je Kongregaciji pripravila na podlagi prejetih odgovorov na objavljeni vprašalnik. V nadaljevanju bodo sledile ločene razprave o univerzah in drugih katoliških šolah, v katerih bodo na več okroglih mizah svoje poglede delili ugledni strokovnjaki s področja šolstva in pedagogike.

V soboto se bo kongres zaključil s srečanjem s svetim očetom, ki bo nagovoril udeležence in odgovoril na nekaj njihovih vprašanj.