Udeležba namestnika vojaškega vikarja na 28. mednarodni konferenci vodilnih vojaških kaplanov IMCCC

30.1.2017 Portsmounth, Anglija Država, Vojaški vikariat
Konferenca IMCCC 2017 Konferenca IMCCC 2017

Predavatelji na IMCCC (International Military Chief of Chaplains Confernce) skušajo osvetliti ozadja sodobne sekularizacije, ki je lahko tudi izziv za nov, drugačen pristop k vprašanjem smisla življenja, duhovnega poglabljanja in vseh razsežnosti družbe.

Več kot 80 udeležencev prihaja iz 31 držav. Iz vojaškega vikariata Slovenske vojske se je udeležuje Milan Pregelj, namestnik vojaškega vikarja, ki skuša, kot pravi »v mešanici katoliških, pravoslavnih, protestantskih in muslimanskih vojaških kaplanov odkrivati stvari, ki so skupne vsem ljudem in ki lahko pripomorejo k bolj človeka vrednemu življenju«.

Konferenco je leta 2016 v sodelovanju z Ameriškim poveljstvom za Evropo (USEUCOM) zelo uspešno gostila Slovenska vojska in sicer na temo vloge vojaške kaplanske službe v času humanitarne krize s poudarkom na begunski krizi.