Vabilo na novinarsko konferenco in okroglo mizo, ki ju pripravlja revija Vzgoja

21.5.2013 Ljubljana Vzgoja, Zgodovina
Naslovnica nove številke revije Vzgoja Naslovnica nove številke revije Vzgoja

V šoli spomina – pomen in vloga zgodovine

V Cukaletovi dvorani Duhovnega središča pri sv. Jožefu na Ulici Janeza Pavla II. 13 v Ljubljani bo ob izidu nove številke revije Vzgoja v torek, 21. maja 2013, ob 13.00 potekala novinarska konferenca. Na njen bodo sodelovali dr. Peter Vodopivec, dr. Andreja Valič Zver in mag. Silvo Šinkovec. Po njej bo okrogla miza, na kateri bodo sodelovali avtorji prispevkov rubrike V žarišču. Žarišče 57. številke so naslovili V šoli spomina. Na okrogli mizi bodo spregovorili dr. Branko Klun, dr. Peter Vodopivec, Janez Globočnik, dr. Branko Šuštar, dr. Andreja Valič Zver, dr. Verena Perko in mag. Silvo Šinkovec.

V uredništvu revije želijo opozoriti na zgodovino, filozofski razmislek o zgodovini, na njen pomen, pomanjkljivosti in prispevek k narodni identiteti, k demokratičnemu bivanju. Tudi k razmišljanju o tem, da je treba še kaj storiti ter kaj je to in kdo lahko kaj in kje naredi.


Dodatne informacije dobite v uredništvu revije Vzgoja na Ulici Janeza Pavla II. 13 v Ljubljana po tel. št. 01/438–39–83 ali po e-pošti na naslovu [email protected].


Nekaj navedkov iz aktualne številke:

»Sedanjost ni trenutni 'zdaj', ki se pomika v preteklost, temveč tista prisotnost/sedanjost, ki se navdihuje iz namena prihodnjega in izročila bivšega.« Branko Klun, Vzgoja 57, str. 4

»Zgodovine je okoli nas (in v nas samih) vedno več, kot vidimo in prepoznavamo, saj jo ohranjamo v prevzetih in podedovanih vzorcih mišljenja, obnašanja in ravnanja, četudi se tega tedaj, ko bi bilo to koristno in potrebno, zvečine slabo ali sploh ne zavedamo.« Peter Vodopivec, Vzgoja 57, str. 5

»Muzeji se ne izogibajo žalostnim usodam in ne skrivajo obžalovanja. S pripovedmi o lakoti, ki je morila na tisoče ljudi še ne tako daleč nazaj, učijo mlade spoštovati hrano.« Verena Perko, Vzgoja 57, str. 16