Vabilo na večer i3: mag. Č. P. Fišinger

9.5.2013 Galerija Družina, Krekov trg 1, Ljubljana Fakulteta za poslovne vede

Fakulteta za poslovne vede in založba Družina tokrat v soorganizaciji z Generalnim sekretariatom Sveta Evropske unije, vabita na ciklus večerov z naslovom »i3 – inovativnost & interdisciplinarnost & internacionalnost«. Dogodek je namenjen iskanju novih odgovorov na izzive sedanjega časa, predvsem na področju razvoja poslovanja, ekonomije, družbe in vrednot.

Pogovor v okviru ciklusa »i3« bo v četrtek, 9. maja 2013, ob 19.00, v Galeriji Družina na Krekovem trgu 1 v Ljubljani. Gost bo spregovoril o delu Evropskega sveta in Sveta Evropske unije. V prvem delu predstavitve bo poudarek na predstavitvi vloge Evropskega sveta kot ene izmed "novih" institucij Evropske unije, zlasti njenem nastanku, sestavi, nalogah, odločanju, funkciji predsednika Evropskega sveta. Na kratko bo predstavljen primer nedavnih pogajanj v Evropskem svetu glede večletnega finančnega okvira. V drugem delu predstavitve bo poudarek na predstavitvi vloge Sveta Evropske unije kot ene izmed "prvotnih" institucij Evropske unije, zlasti na različnih sestavah Sveta, njegovih nalogah, odločanju, vlogi predsedstva Sveta Evropske unije, odbora stalnih predstavnikov in generalnega sekretariata Sveta.

Mag. Črtomir Peter Fišinger je uradnik Evropske unije, zaposlen v pravni službi generalnega sekretariata Sveta Evropske unije, kjer se ukvarja zlasti s pravno-lingvističnimi pregledi pravnih aktov Evropskega sveta, Evropskega parlamenta in Sveta. Njegovo prednostno področje je zunanje delovanje Evropske unije, zlasti sklepanje mednarodnih sporazumov med Evropsko unijo in tretjimi državami. Tudi sicer je dosedanja poklicna pot g. Fišingerja tesno povezana z Evropsko unijo. V letih 2009-2010 je bil kot diplomat napoten na Delegacijo prvotno Evropske komisije in nato Evropske unije pri Državi Izrael, kjer je v okviru političnega oddelka delegacije med drugim skrbel za spremljanje izvajanja evropske sosedske politike glede Izraela. Med slovenskim predsedovanjem Evropskemu svetu in Svetu Evropske unije leta 2008 je kot diplomat deloval na Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri Evropski uniji, kjer je deloval v delovnih skupinah Sveta EU, ki pokrivajo področje Magreba, Mašreka, Bližnjevzhodnega mirovnega procesa in Zaliva.

Za dodatne informacije in potrditev udeležbe se obrnite na sedež Fakultete za poslovne vede pri Katoliškem inštitutu na Ciril-Metodovem trg 9 v Ljubljani, na tel. 01/3602 884 ali 0820/52 300 ali e-naslov [email protected].