Karitas praznuje 25 let

1.5.2015 Cerkev na Slovenskem Karitas, SŠK
Foto: s. Aleša Stritar Foto: s. Aleša Stritar

Karitas s 1. majem 2015 začenja z nizom dogodkov obeleževanja 25 letnice organizirane oblike delovanja Karitas v Sloveniji. Prva je obletnico ustanovitve obeležila Slovenska karitas, ki jo je Slovenska škofovska konferenca, pod vodstvom in na pobudo tedanjega nadškofa Alojzija Šuštarja, ustanovila 1. maja 1990. V naslednjih mesecih so bile ustanovljene še tri škofijske karitas, in sicer v Ljubljani, Mariboru in Kopru ter številne župnijske karitas.

V spomin na ustanovitev Slovenske karitas so v nedeljo 3. maja 2015 sodelavci Karitas iz vse Slovenije poromali k Mariji Pomagaj na Brezje, da bi se zahvalili za vse milosti, ki so jih v tem času prejeli, in se priporočili za svoje nadaljnje delo. Slovesno bogoslužje je vodil ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore, ki je še posebej poudaril, da so ljudje v stiski vedno v ospredju delovanja Karitas. Ob tem se je zahvalil sodelavcem Karitas za nesebično pomoč in vsem, ki so omogočili delovanje Slovenske karitas s tem, ko so v vseh teh letih darovali različno pomoč.  Slovesnost se je zaključila z akademijo v kateri je generalni tajnik Imre Jerebic pred več kot tisoč zbranimi prostovoljci poudaril: »Že v začetku smo se odločili, da bo baza našega dela župnijska Karitas in prostovoljstvo in danes to tukaj dokazujemo«. 

Po drugi svetovni vojni je bila organizirana karitativna dejavnost v cerkvi prepovedana, kljub temu dobrodelnost v župnijah ni nikoli zamrla. V začetku devetdesetih let ob demokratizaciji Slovenije in ob prihodu številnih beguncev iz republik nekdanje Jugoslavije so nastale prve organizirane župnijske karitas, ki so se množično razširile po župnijah. Danes v mreži karitas deluje 459 organizacij, v katerih 10.000 prostovoljcev vsako leto opravi več kot pol milijona prostovoljnih ur za ljudi v stiski.

Karitas je zagotovo najbolj prepoznavna po razdeljevanju materialne pomoči, saj je v zadnjih desetih letih razdelila več kot 25 milijonov kilogramov hrane. Skupna vrednost programov pomoči v hrani, higienskih pripomočkih, kurjavi, plačilu položnic in ob naravnih nesrečah pa je v zadnjih desetih letih presegla 49 milijonov evrov. Če je v prvih letih delovanja pomoč Karitas dosegla nekaj tisoč družin, v zadnjih letih zajame več kot 20.000 družin oziroma vsako leto več kot 100.000 socialno ogroženih oseb.

Karitas je svoje poslanstvo gradila tudi na zahtevnejši strokovni in socialno varstveni pomoči ljudem iz roba, ki vključuje  nastanitev in celovito oskrbo. Danes v tovrstnih programih deluje preko 40 zaposlenih sodelavcev in strokovnjakov, predvsem iz področja sociale. Iz prvih 25 namestitev v dveh programih za odvisnike in ženske v stiski, je danes v različnih programih s celodnevno oskrbo vključenih preko 200 oseb. Iz enega materinskega doma jih je nastalo šest, iz ene terapevtske skupnosti za odvisnike jih je nastalo osem. Iz potreb ljudi iz roba so nastali programi za pomoč brezdomcem, prva ambulanta, dnevni centri in zavetišče, skupnosti za alkoholike in programi za oskrbo žrtev trgovine z ljudmi. Pri tem se je Karitas povezovala in sodelovala v mreži tudi z drugimi nevladnimi in vladnimi ustanovami. Skupna vrednost socialno varstvenih programov Karitas je v zadnjih desetih letih presegla 11 mio EUR.

Pomoč Karitas se je po nekaj letih delovanja začela usmerjati tudi v tujino. Najprej je sledila beguncem na Balkan in se odpirala za naravne nesreče po svetu. V zadnjih devetih letih pa je Slovenska karitas v Afriki podprla gradnjo ali obnovo petih šol in vrtca, treh zdravstvenih centrov in dveh porodnišnic ter treh centrov za podhranjene otroke. Vse to danes dnevno lajša življenje 200.000 ljudem v Afriki, med katerimi je več kot polovica otrok. Vrednost projektov razvojne in humanitarne pomoči v Afriki, Aziji in na Balkanu je v zadnjih 10 letih presegla 5 mio EUR.

V prihodnjih mesecih bodo obletnice ustanovitev praznovale tudi škofijske in mnoge župnijske karitas. Ob tej priložnosti so izšle tudi posebne priložnostne znamke z geslom jubilejnega leta »25 let Karitas v službi človekova dostojanstva«. Znamke so na voljo na vseh škofijskih karitas. Vrh praznovanja bo konec meseca novembra predstavljal Teden Karitas s tradicionalnim 25. dobrodelnim koncertom Klic dobrote.

Podrobnosti in kronologija dogodkov v mreži Karitas je na voljo na www.karitas.si.

 

Imre Jerebic
generalni tajnik Slovenska karitas