Nikodemovi večeri v Mariboru 2014

17.11.2014 Maribor Izobraževanje , Laik

V Cerkvi na Slovenskem potekajo letos že 48. Nikodemovi večeri. Ker želimo biti blizu ljudem, smo se tudi letos odločili za aktualne teme. O čem je bolj potrebno spregovoriti v današnjem času, kot prav o človekovem dostojanstvu?

Kot je že večletna tradicija v Mariboru, bodo tudi letos potekali Nikodemovi večeri v obliki okroglih miz. Povabili smo strokovnjake z različnih področji. Okrogle mize bodo zastopane z raznolikimi in zanimivimi gosti.

Naš namen je torej spregovoriti o perečih vprašanjih, se z njimi soočiti in nakazati možne rešitve. Verjamemo, da nam bo vsaj delno uspelo doseči ta cilj. K temu želijo prispevati tudi drugače misleči, ki smo jih povabili.

Dobrodošli!

 

Program

Ponedeljek, 17. november: »V čem je človekovo dostojanstvo?«

Gosti okrogle mize:
·       dr. Nadja Furlan Štante, religijske znanosti
·       dr. Ivo Kerže, filozof
·       dr. Matjaž Zwitter, dr. med., spec. onkolog
·       dr. Marjan Turnšek, dogmatična teologija
Moderator: Jani Šumak, teolog

Človekovo dostojanstvo je ena od temeljnih človekovih danosti. Izhaja iz same narave človeka. V čem je to dostojanstvo? Ali pripada dostojanstvo vsakemu človeku? Se dostojanstvo vernih in ne nevernih razlikuje? Lahko človek izgubi svoje dostojanstvo? Kako pridobiti dostojanstvo nazaj? Kako je z dostojanstvom žena? Je bilo to dostojanstvo kdaj ogroženo?  Kako je z dostojanstvom človeka v drugih religijah?

 

Torek, 18. november: »Krščevanje otrok – prednost ali nasilje?«

Gosti okrogle mize:
·       Nataša Tkalec, družinska mati
·       Milan Fras, družinski oče
·       Vlado Began, član Koalicije za ločitev države in cerkve
·       dr. Roman Globokar, moralni teolog
Moderator: p. Ivan Hočevar DJ, teolog

Zakrament svetega krsta je eden od sedmih zakramentov. S krstom je človek osvobojen izvirnega greha. Človek postane s krstom Božji prijatelj in član cerkvenega občestva. Na začetku krščanstva so krščevali odrasle. Pozneje tudi otroke, kar je tudi današnja praksa. Nekateri doživljajo krščevanje otrok kot nasilje. Ali je krščevanje otrok res kršitev 41. člen ustave RS? Je krst otrok blagoslov ali nasilje?

 

Sreda, 19. november: »Mobing – oblika sodobnega ustrahovanja«

Gosti okrogle mize:
·       Cvetka Sukič, delavka
·       Ivo Čerček, delodajalec
·       dr. Danijela Brečko, pedagoginja in sociologinja
·       dr. Andrej Saje, cerkveni pravnik
Moderator: mag. Andrej Omulec, doktorand ZDŠ

Smo v razmeroma težkih časih. Mnogi ljudje so brezposelni. Težko najdejo službo. Marsikdo, ki ima službo, se boji, da bi jo izgubil. Nekateri delodajalci so dobri in sočutni. Drugi izvajajo nad delavci psihično nasilje, jih ustrahujejo. Kako naj se delavec postavi za svoje pravice? Kaj ali kdo mu lahko pri tem pomaga? Je Cerkev na strani delavcev ali delodajalcev? Je možno, da tudi delavec izvaja nasilje nad delodajalcem? Kako naj si delodajalec pomaga v takem primeru?

 

Četrtek, 20. november: »Trgovina z ljudmi«

Gosti okrogle mize:
·       Polona Kovač, Društvo Ključ
·       s. Andreja Čakš HKL, Slovenska karitas
·       Savica Pureber, vrhovna državna tožilka
·       Miran Drevenšek, kriminalistična policija
Moderatorka: Irena Plahuta, dr. med.

Trgovina z ljudmi niso le barske plesalke, prisilna prostitucija in trgovanje z organi, ki se odvija daleč stran, ampak nam je zelo blizu, ima mnogo pojavnih oblik (med njimi je tudi prisilno beračenje) in nihče od nas nima zagotovila, da ne postane njena žrtev. Gre za poseg v integriteto človeka in njegovo svobodo. Kdo so žrtve, kako jim pomagati, kako delujeta Društvo Ključ in Slovenska karitas? Kdo so storilci, kako se jih preganja? Kako preprečiti, da mi ali naši bližnji ne postanemo žrtve? Kakšne akcije potekajo na državni in mednarodni ravni?

 

Organizator:
Katoliški študentski center Sinaj
Magdalenski trg 3
2000 Maribor

Informacije:
p. Ivan Hočevar DJ
Telefon: 041 286 352
E-mail: [email protected]
Spletna stran: http://www.sinaj.si