Organigram SŠK

Cerkvene strukture v službi človeka - O prenovljenem organigramu Katoliške cerkve v Sloveniji

a)         Komisije

Komisija Pravičnost in mir
Krekov trg 1, p. p. 95, 1001 Ljubljana
predsednik: msgr. dr. Andrej Saje
tajnik: Tilen Vesenjak                                                        
[email protected]; https://www.pravicnost-mir.si
STATUT

Komisija za doktrinalne zadeve
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana
predsednik: msgr. Stanislav Zore
[email protected][email protected]

Komisija za ekumenizem in medreligijski dialog                 
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana
predsednik: msgr. dr. Peter Štumpf
tajnik: mag. Simon Štihec                                                  
[email protected]
STATUT
Aktualne novice o ekumenizmu

Komisija za evangelizacijo
Pridružena Slovenskemu katehetskem uradu                                                      
[email protected]
STATUT

Slovenska liturgična komisija
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana
predsednik: dr. Slavko Krajnc
tajnik: p. dr. Nikolaj Aracki Rosenfeld OCist                                                        
[email protected]
STATUT

Komisija za odnose z državo
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana
predsednik: msgr. dr. Maksimilijan Matjaž
tajnik: mag. Cveto Uršič                               
[email protected]
STATUT

Komisija za šolstvo                
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana
[email protected]; [email protected]; http://solstvo.rkc.si
https://www.facebook.com/solstvo/
predsednik: msgr. dr. Anton Jamnik
tajnik: Marko Weilguny
STATUT

Komisija za arhive in sakralno kulturno dediščino
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana
predsednik: msgr. dr. Jurij Bizjak                                            
[email protected]
STATUT

Svet za cerkvene arhive
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana
predsednica: dr. Julijana Visočnik
[email protected]

b)         Uradi

Slovenski katehetski urad (SKU) 
Poljanska cesta 2
1000 Ljubljana
predsednik: msgr. Alojzij Cvikl
voditelj: dr. Franc Zorec
tajnica: Simona Gregorčič
strokovna sodelavka: s. mag. Magda Burger ND
[email protected]; http://sku.rkc.si
STATUT

Urad za družino
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana
predsednik: msgr. Stanislav Zore
tajnik: mag. Luka Mavrič                                                          
[email protected]
STATUT

Misijonsko središče Slovenije (MSS)
Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana 
predsednik: msgr. Stanislav Zore
ravnatelj: Matjaž Križnar
[email protected]; http://www.missio.si

Facebook: https://www.facebook.com/missio.si/
Youtube kanal: Misijonsko Središče Slovenije
Twitter: @missioslo
STATUT

Urad za mlade                                                                        
Jurčičev trg 2, 1000 Ljubljana 
predsednik: msgr. Alojzij Cvikl
voditelj: Matevž Mehle
tajnica: s. Andreja Perc OSU                                                           
[email protected][email protected]
STATUT

Urad za pastoralo poklicanosti in duhovne poklice
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana
predsednik: msgr. dr. Franc Šuštar                                                         
[email protected]
STATUT

c)         Koordinacije

Koordinacija za Slovence v zamejstvu in po svetu
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana
predsednik: msgr. dr. Anton Jamnik                                                     
[email protected]
STATUT

Koordinacija katoliških medijev
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana
predsednik: msgr. dr. Anton Jamnik                                         
[email protected]
STATUT

Koordinacija voditeljev karitativnih ustanov
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana
predsednik: p. Milan Kos OFMConv                                                     
[email protected]
STATUT

Koordinacija voditeljev kategorialne pastorale
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana
predsednica: Ana Ramovš, dr. med.                          
[email protected]
STATUT

Koordinacija voditeljev katoliških duhovnih gibanj
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana
predsednica: Marjeta Bobnar                                       
[email protected]
STATUT

Koordinacija voditeljev škofijskih gospodarskih uprav
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana
koordinator: Igor Stepan                                                  
[email protected]
STATUT

Koordinacija voditeljev škofijskih pastoralnih služb
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana
predsednik: mag. Slavko Rebec                                              
[email protected]
STATUT

Koordinacija voditeljev vikariatov
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana
predsednik: msgr. dr. Andrej Saje                                                 
[email protected]
STATUT


d) Druge službe in ustanove

Katoliška mladina, zavod za vzgojo, versko, kulturno in izobraževalno dejavnost mladih
Jurčičev trg 2, 1000 Ljubljana
direktor: Matevž Mehle
[email protected]; www.katoliskamladina.si

Zavod Biblično gibanje
Poljanska cesta 2, 1000 Ljubljana
direktor: dr. Samo Skralovnik
[email protected]; https://biblicnogibanje.si

Skupnost slovenskih katehistinj in katehistov (SSKK)
voditeljica: s. mag. Magda Burger ND                                                               
Poljanska cesta 2, 1000 Ljubljana
[email protected]; http://sku.rkc.si
STATUT

Rafaelova družba 
Poljanska cesta 2, 1000 Ljubljana 
predsednik: msgr. dr. Peter Štumpf
voditelj: Lenart Rihar
sodelavka: Katja Ogorevc
[email protected]; http://rafaelova-druzba.si; 
https://sl-si.facebook.com/rafaelova.druzba
STATUT

Služba za informatiko
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana 
tajnik: mag. Anton Česen
[email protected]; http://www.rkc.si/
tehnična podpora:[email protected]; http://podpora.rkc.si/

Tiskovni urad SŠK
Krekov trg 1, p.p. 95, 1001 Ljubljana
tiskovni predstavnik: dr. Gabriel Kavčič
e-pošta: [email protected]