Komisija za šolstvo

predsednik: dr. Roman Globokar
tajnik: Marko Weilguny
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana
[email protected]; [email protected]; http://solstvo.rkc.si
https://www.facebook.com/solstvo/
STATUT