Pastorala zdravja v Cerkvi v Sloveniji

DUHOVNA OSKRBA V BOLNIŠNICAH IN PASTORALA ZDRAVJA

ZAKONODAJNA PODLAGA ZA DUHOVNO OSKRBO V BOLNIŠNICAH

Versko duhovno oskrbo v bolnišnicah in socialnovarstvenih zavodih, ki opravljajo institucionalno varstvo, formalno ureja 25. člen Zakona o verski svobodi (ZVS), ki določa, da imajo osebe v bolnišnicah ali socialnovarstvenih zavodih, ki opravljajo institucionalno varstvo,  pravico do redne individualne in kolektivne verske duhovne oskrbe. Vsakemu oskrbovancu je treba v mejah možnosti omogočiti sodelovanje pri verskih obredih, ki je organizirano v bolnišnici oz. zavodu, ki opravlja institucionalno varstvo, ter tudi prejemanje knjig z versko vsebino in napotkov. Bolnišnice oz. zavodi zagotavljajo prostorske in tehnične pogoje za versko duhovno oskrbo. Vse to za bolnišnice in druge izvajalce zdravstvenih storitev natančneje ureja Pravilnik o organizaciji in izvajanju verske duhovne oskrbe v bolnišnicah in pri drugih izvajalcih zdravstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 100/08).

DUHOVNA OSKRBA V BOLNIŠNICAH IN PASTORALA ZDRAVJA

Gre za specifično misijonsko poslanstvo, ki temelji na evangeliju in tradiciji. Zlasti v času bolezni sta za številne preizkušane in trpeče duhovna podpora in pomoč življenjskega pomena. Delo bolnišničnega duhovnika je obhajanje zakramentov spovedi, obhajila in bolniškega maziljenja. Poleg tega je duhovnik bolnikom in njihovim svojcem vedno na voljo tudi za pogovore, v katerih skušajo najti odgovore na vprašanja o smislu življenja, bolezni in nenazadnje tudi o smrti. Neredko se zgodi, da se duhovnik ob bolniku sreča tudi z bolnikovo celotno družino.

Bolniška pastorala je formalno organizirana od leta 1985, ko je tedanji ljubljanski nadškof metropolit dr. Alojzij Šuštar ustanovil Bolniško župnijo v Ljubljani. Ta pokriva predvsem potrebe Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Onkološkega inštituta Ljubljana in Bolnišnice dr. Petra Držaja v Šiški.

POVEZOVANJE MED BOLNIŠNIČNIMI DUHOVNIKI

V Sloveniji je 26 bolnišnic, v 23 bolnišnicah pa so tudi kapele, v katerih dnevno, tedensko ali obdobno potekajo svete maše. Ker skrb za duhovno podporo bolnih in umirajočih ni preprosta naloga, je za področje pastorale zdravja posebej pomembno tvorno in redno povezovanje med bolnišničnimi duhovniki. V ta namen in v tem okviru potekajo tudi redna letna srečanja. Število pastoralnih delavcev v posamezni bolnišnici je različno. Vključeni so duhovniki in redovniki. Za potrebe Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in Onkološkega inštituta v Ljubljani je bila ustanovljena Bolniška župnija, v večino slovenskih bolnišnic pa redno prihajajo župnijski duhovniki. Ponekod sodelujejo tudi diakon in laiki. V slovenskem prostoru je približno 30 duhovnikov, ki prihajajo v bolnišnice. Njihovi kontaktni podatki  so na voljo na spletni povezavi https://katoliska-cerkev.si/pastorala-zdravja. Verniki drugih veroizpovedi se obračajo na svoje duhovnike in voditelje, z njimi pa jih lahko poveže tudi katoliški duhovnik.

DRUGE DEJAVNOSTI PASTORALE ZDRAVJA

Posebna pozornost je namenjena Svetovnemu dnevu bolnikov 11. februarja, ko so v bolnišnicah, domovih in župnijah organizirana posebna praznovanja. Ob tej priložnosti župnije prejmejo tudi plakate in papeževo poslanico bolnikom, v novoletnem času pa žepne koledarčke s telefonskimi številkami bolnišničnih  duhovnikov. Ob Svetovnem dnevu bolnikov eden od bolnišničnih duhovnikov napiše pismo bolnikom v Sporočilih slovenskih škofij, ki ga duhovniki po svoji izbiri lahko posredujejo župnijskemu občestvu.

Vsako leto je duhovnik povabljen na Srednjo zdravstveno šolo v Ljubljani, da pri pouku etike v 2. letniku v 1 šolski uri predstavi delo bolnišničnega duhovnika v bolnišnici in drugih zdravstvenih ustanovah.

Od začetka srečevanj bolnikov z rakom in njihovih svojcev drugi petek v mesecu na Brezjah (2023) je prisoten tudi bolnišnični duhovnik.

INFORMACIJE NA PODROČJU PASTORALE ZDRAVJA

Koristni podatki s področja pastorale zdravja so na voljo na spletnih naslovih https://katoliska-cerkev.si/pastorala-zdravja, http://bolniska-zupnija.rkc.si/index.php in http://miro-slibar.rkc.si ali neposredno pri koordinatorju Medškofijskega odbora za pastoralo zdravja [email protected].