Komisija za odnose z državo

predsednik: msgr. dr. Maksimilijan Matjaž
tajnik: mag. Cveto Uršič                               
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana
[email protected]
STATUT