Podelitev literarne nagrade Vstajenje za leto 2011

16.4.2012 Trst Knjiga, Nagrada
Marjan Pertot - prvi z desne - vir - Slomedia Marjan Pertot - prvi z desne - vir - Slomedia

V Peterlinovi dvorani na Donizettijevi ulici 3 v Trstu bodo v ponedeljek, 16. aprila 2012, ob 20.30, Marjanu Pertotu za knjižno delo Lepa Vida ob Srebrni reki svečano podelili 49. nagrado Vstajenje za leto 2011.

Na sedežu Slovenske prosvete se je 3. aprila 2012 sestala komisija literarne nagrade Vstajenje v sestavi prof. Lojzka Bratuž, prof. Robert Petaros, prof. Zora Tavčar, prof. Diomira Fabjan Bajc, prof. Neva Zaghet, prof. Magda Jevnikar in urednik Marij Maver.

Komisija je iz izvirne knjižne bere pregledala šestnajst del zamejskih in zdomskih avtorjev z letnico 2011. Sprejela je odločitev, da nagrado Vstajenje prejme Marjan Pertot za delo Lepa Vida ob Srebrni reki, ki so jo lani izdali založba Mladika, Knjižnica Dušana Černeta in Slovenski gledališki muzej iz Ljubljane.

Poklicni knjižničar Marjan Pertot, ki je leta 1981 dal pobudo za ustanovitev Knjižnice Dušana Černeta kot oddelka Slovenske prosvete, se že vrsto let poglablja v dejavnosti zamejskih in zdomskih Slovencev. Izdal je več bibliografskih knjig:

  • Bibliografijo slovenskega periodičnega tiska v Italiji. Maj 1945 – december 1980 (1983).
  • Bibliografijo slovenskega tiska v Argentini 1945 – 1987. I. del (1987).
  • Bibliografijo slovenskega tiska v Argentini 1945 – 1990 II. del, časopisje (1990).
  • Slovensko bibliografijo za Veliko Britanijo. 1. 1. 1975 – 1. 5. 2000 (2000).
  • Slovensko bibliografijo za Kanado. 1932 – 2007 (2007).

Pripravil je tudi publikaciji na gledališko tematiko:

  • V domovini Jake Štoke. Amaterska gledališka dejavnost na Proseku in Kontovelu 1863 – 2004 (2004).
  • Slovensko gledališče v Argentini. Ob 60-letnici zdomskega gledališkega delovanja 1948 – 2007 (2008).

Literarno delo Lepa Vida ob Srebrni reki je sad dragocenega raziskovalnega dela, ki osvetljuje tudi zelo malo znano in neraziskano kulturno delovanje prvih slovenskih v glavnem primorskih emigrantov v Argentini (od leta 1882). Delo temelji na požrtvovalnem in garaškem zbiranju podatkov in opisu gledališkega poustvarjanja ne glede na ideološko in politično usmerjenost obravnavanih skupin, ki so v teku časa obogatile in ohranjale kulturno življenje Slovencev v Argentini. Materialna sredstva za nagrado je prispevala Zadružna kraška banka z Opčin.


Zgodovina nagrade Vstajenje