Predstavitev Kierkegaardove knjige Dejanja ljubezni

29.1.2013 Ljubljana Knjiga
Vir - splet Vir - splet

V Knjižnici Bežigrad na Einspielerjevi ulici 1 v Ljubljani bo v torek, 29. januarja 2013, ob 19.00, predstavitev knjige Sørna Kierkegaaarda z naslovom Dejanja ljubezni. V sodelovanju z Založbo Družina bo publikacijo v pogovoru s p. dr. Edvardom Kovačem predstavil prevajalec in pisec spremne besede dr. Andrej Capuder, ki pravi, da branje te knjige blaži bolečine vseh vrst.

V letošnjem letu bomo obeležili 200. obletnico rojstva danskega filozofa in teologa Sørna Kierkegaarda (1813–1855), ki ga imenujejo tudi oče eksistencializma. Dejanja ljubezni so bila napisana leta 1847 in so edino delo, ki je bilo ponatisnjeno že v času avtorjevega življenje.


Dodatne informacije dobite na sedežu Založbe Družina na Krekovem trgu 1 v Ljubljani, po tel. št. 01/360–28–00 oziroma v Knjižnici Bežigrad na Einspielerjevi ulici 1 v Ljubljani, po tel. št. 01/236–38–00 oz. po e-pošti na naslovu: [email protected].