Predstavitev knjige Etika življenja Eberharda Schockenhoffa

27.6.2013 Slovenija Knjiga
Naslovnica knjige Naslovnica knjige

Celjska Mohorjeva družba je v teh dneh izdala prevod knjige Etika življenja Eberharda Schockenhoffa.

V nizu evropskih prevodov smo Slovenci dobili temeljno delo s področja bioetike za zdravniške delavce vseh profilov, socialne delavce, psihologe in duhovnike.

»V prvem delu je podana teoretična osnova za bioetično razmišljanje. Pri etični presoji ne gre zgolj za reševanje posameznih primerov, ampak tudi za razmislek o posledicah določenih odločitev za skupno življenje v družbi in za prihodnost našega planeta. V drugem delu pa vzame pod drobnogled konkretna področja etike življenja, pri čemer je večji del namenjen poglobljeni analizi medicinskih in etičnih vidikov posameznih problemov (mdr. diagnostični postopki, intenzivna medicina, presaditev organov, gensko zdravljenje, splav, evtanazija, biomedicinsko raziskovanje). Schockenhoff ob koncu knjige izpostavi, da zgolj razumsko prizadevanje za opredelitev skupnih etičnih načel ni dovolj za etično delovanje. Potrebna je notranja naravnanost človeka, ki ga spodbuja k spoštovanju življenja, pri čemer pa ima vera zelo pomembno vlogo.« (dr. Roman Globokar)

»Knjiga je napisana kot kritična predstavitev argumentov in nasprotnih argumentov glede vrste tem s področja bioetike oz. medicinske etike. V sijajnem slogu pripovedovanja drži bralca v napetosti do konca poglavja, v katerem predstavlja različna, bolj ali manj skrajna pojmovanja in nazadnje utemelji katoliški pogled na etične dileme. Ta je veliko zmernejši, mnogo realnejši in bolj uglašen z znanostjo, kot ljudje lahko zaznajo v laičnih medijih. Dejansko se v osupljivo veliki meri ujema z opredelitvami Odbora za bioetiko Sveta Evrope, ob vsej njegovi multikulturnosti, pripadnosti različnim religijam in zgodovinsko pogojenim razlikam v dojemanju vrednot.« (akademik dr. Jože Trontelj)


Dodatne informacije dobite na sedežu Celjske Mohorjeve družbe na Prešernovi ulica 23 v Celju po tel. št. 03/490–14–20 ali 01/244–36–50 oz. po e-pošti na naslovu [email protected].