Primer Rupnik: Izjava delegata mednarodnih hiš v Rimu in Slovenske province Družbe Jezusove

20.12.2022 Vatikan, Slovenija Zaščita otrok
Foto: https://www.jesuits.global Foto: https://www.jesuits.global

Slovenska provinca Družbe Jezusove je v torek, 20. decembra 2022, objavila izjavo p. Johana Verschuerena SJ, delegata p. generala Sosa SJ in predstojnika mednarodnih hiš v Rimu. »Primer Rupnik: jezuiti vabijo vse, ki so trpeli zlorabe, da jih kontaktirajo ali pa strukture za obravnavo pritožb« je dejal delegat p. generala Sose 18. decembra 2022.

Izjava p. Johana Verschuerena SJ, delegata p. generala Sosa SJ in predstojnika mednarodnih hiš v Rimu

V zadnjem tednu se je govorilo o dveh preiskavah, ki sta bili izvedeni v zvezi z delovanjem p. Marka Rupnika. Ena se je nanašala na zakrament sprave, druga pa na zlorabo ženske s strani p. Rupnika. Informacije, ki so bile posredovane, so sprožile številna vprašanja, zato v nadaljevanju podajam časovni razpored dogodkov v upanju, da bo zagotovljena določena jasnost.

Moja glavna skrb pri vsem tem gre tistim, ki so trpeli, zato vabim vse, ki želijo vložiti novo pritožbo ali se želijo pogovoriti o že vloženih, da se obrnejo name. Zagotavljam vam, da vam bomo prisluhnili z razumevanjem in sočutjem. Že pred nekaj meseci smo ustanovili ekipo ljudi, žensk in moških, z različnih področij in različnim strokovnim znanjem ter izkušnjami pri obravnavi takih situacij. So bili in so vam na razpolago za poslušanje, podporo in pomoč. Elektronska pošta te službe je: [email protected], glede jezika pa jih lahko kontaktirate v angleščini, francoščini, italijanščini, španščini, nizozemščini in nemščini.

Ponavljam, kar je oče general povedal prejšnjo sredo, 14. decembra:
»Primer Marka Rupnika, ki je prejšnji teden prišel v javnost, je dober primer tega, koliko se moramo še naučiti, zlasti o trpljenju ljudi. Ta primer, kot tudi drugi, nas je pretresel in razžalostil. Od nas zahteva razumevanje in sočustvovanje s trpljenjem vseh vpletenih v takšni ali drugačni obliki. Postavlja nas pred izziv, kako to bolečino spoštovati, hkrati pa vestno začeti postopke, ki jih zahteva civilno ali kanonično pravo. To želimo sporočiti brez prikrivanja dejstev, obenem pa skušamo, razsvetljeni z evangelijem in drugimi človeškimi izkušnjami, odpirati poti k zdravljenju nastalih ran.«

Zaključujem z zagotovilom, da Družba Jezusova, v skladu z  36. generalno kongregacijo, želi ustvariti kulturo varnosti in zavezanosti najvišjim standardom v našem poslanstvu. Trudimo se izključiti možnost, da bi kdor koli v katerem koli našem poslanstvu tvegal oškodovanje.

Johan Verschueren SJ
Delegat vrhovnega predstojnika za mednarodne hiše v Rimu

Časovni potek preiskav obtožb proti p. Marku Rupniku

Odveza sostorilca v grehu proti šesti zapovedi

 • Oktober 2018: Delegat SJ Kurije za mednarodne hiše v Rimu prejme obtožbe proti Marku Rupniku, da je odvezal sostorilca v grehu proti šesti zapovedi. Družba uvede predhodno preiskavo.
 • Maj 2019: Preiskava pride do zaključka, da so obtožbe verodostojne. Spis se pošlje na CDF (Kongregacija za nauk vere).
 • Junij 2019: Verschueren, višji predstojnik DIR’, uvede omejitve.
 • Julij 2019: CDF zaprosi Družbo, naj začne z kazensko upravnim postopkom.
 • Januar 2020: Sodniki (vsi zunanji; nihče član Družbe Jezusove) soglasno izjavijo, da je dejansko prišlo do odveze sostorilca.
 • Maj 2020: CDF izda dekret o izobčenju latae sententia; izobčenje je odpravljeno z dekretom CDF še isti mesec.

Obtožbe v zvezi s članicami skupnosti Loyola

 • Junij 2021: CDF stopi v stik z Generalno kurijo SJ glede obtožb v zvezi s p. Rupnikom  in nekaterimi članicami skupnosti Loyola.
 • Julij 2021: Oče general uvede predhodno preiskavo, ki jo vodi oseba izven Družbe. Omejitve uvede p. Verschueren, višji predstojnik DIR’.
 • Januar 2022: Preiskava ugotovi, da obstaja primer, na katerega je treba odgovoriti. Rezultati so bili poslani CDF, s priporočilom za kazenski postopek.
 • Oktober 2022: CDF pravi, da so dogodki zastarani; sodni postopek se ne more nadaljevati.
 • Omejitve v zvezi s poslanstvom p. Rupnika se nadaljujejo.

Originalno izjavo si lahko preberete na strani jesuits.global: https://www.jesuits.global/2022/12/18/rupnik-case-jesuits-invite-anyone-who-has-suffered-abuse-to-contact-them/

Izjava Slovenske province Družbe Jezusove v primeru Rupnik

Slovenska provinca Družbe Jezusove z žalostjo in bolečino spremlja razkrivanje zlorab s strani sobrata. Stojimo na strani žrtev zlorab in si prizadevamo ustvariti kulturo varnosti in zavezanosti najvišjim standardom v našem poslanstvu. Temeljno za prihodnost naše Družbe in Katoliške cerkve v Sloveniji je širitev kulture milosti in ustvarjanje varnega okolja. S primarnim namenom ozaveščanja in spodbujanjem dosledne kulture zaščite otrok in ranljivih odraslih smo v Slovenski provinci sprejeli Kodeks ravnanja, ki vsebuje smernice za etično ravnanje in ustvarjanje varnega okolja. 

V primeru, da ste sedaj ali v preteklosti doživeli spolno, psihično ali duhovno zlorabo s strani jezuitov ali naših sodelavcev, se obrnite na delegata za varovanje [email protected]. V primeru, da ste opazili, da je prišlo do neustreznega spolnega obnašanja, spolnega napada ali kateregakoli drugega kaznivega dejanja zoper otroka ali ranljivo odraslo osebo, svoje opažanje nemudoma posredujte vodji apostolata, jezuitskemu delegatu za varovanje [email protected], jezuitskemu predstojniku ali kateremukoli drugemu ustreznemu organu, vključno s policijo. 

Vir: Vatican News - slovenska redakcija