Seminarji v organizaciji Društva katoliških pedagogov Slovenije

26.4.2013 Ljubljana Izobraževanje

Društvo katoliških pedagogov Slovenije za pomoč pri osebnostni in strokovni rasti pripravlja naslednje seminarje:

Delavnica: Delo v programu Microsoft Excel

Vsebina: Izdelava in oblikovanje preglednice, vnos in urejanje podatkov, uporaba formul pri računanju, risanje in uporaba grafov, priprava za tiskanje.
Izvedba: Ljubljana, 27. 2. 2013 (16.00–20.00), prijave do 20. 2. 2013.


Delavnica: Delo s fotografijami

Vsebina: Od fotoaparata do digitalne fotografije, uporaba slik in fotografij v programih, osnovna obdelava fotografij, pošiljanje po elektronski pošti.
Izvedba: Ljubljana, 5. 3. 2013 (16.00–20.00), prijave do 25. 2. 2013.


Delavnica: Delo v programu Microsoft PowerPoint

Vsebina: Pregled programa za izdelavo predstavitev, izdelava in urejanje predstavitve, napotki za predstavljanje.
Izvedba: Ljubljana, 6. 3. 2013 (16.00–20.00), prijave do 27. 2. 2013.


Nadaljevalni tečaj računalništva

Vsebina: delo z računalnikom in datotekami, delo v programu Microsoft Word in Microsoft Excel, uporaba interneta in elektronske pošte.
Izvedba: Ljubljana, 12. in 13., 19. in 20., 26. in 27. 3. 2013 (vsakokrat med 17.00 in 20.15), prijave do 4. 3. 2013.


Osebni dnevnik

Predstavitev: Seminar pomaga ozavestiti pretekle življenjske izkušnje in jih povezati v smiselno celoto. To deluje terapevtsko in prebuja ustvarjalnost. Udeleženci se naučijo uporabljati osebni dnevnik kot metodo osebnostne rasti.
Izvedba: Ljubljana, Duhovno središče sv. Jožefa
1. del: 15.–17. 3. 2013 (petek: 18.00–21.00, sobota: 9.00–17.00, nedelja: 9.00–13.00)
2. del: 12.–14. 4. 2013 (petek: 18.00–21.00, sobota: 9.00–17.00, nedelja: 9.00–13.00)
Prijave do 27. 2. 2013
Vodi: mag. Silvo Šinkovec s sodelavci


Nenasilno sporazumevanje

Predstavitev: Nasilje rodi nasilje – do uničenja odnosov, ljudi in narodov. Nenasilno sporazumevanje je prvi in odločilni korak iz nasilja.
Izvedba: Ljubljana, Duhovno središče sv. Jožefa
15. in 16. 3. 2013 (petek: 14.00–20.30, sobota: 9.00–16.30; prijave do 6. 3. 2013
Vodi: Marjan Žveglič


Nadaljevalni seminar retorike

Predstavitev: Udeleženci večkrat nastopajo, pri čemer je v ospredju brušenje in raziskovanje govornih nastopov. Vadijo jasno, natančno in jedrnato izražanje, učijo se obvladovati daljši in krajši časovni okvir, poudarki so na razporeditvi snovi in drugih elementih prepričljivosti. Izvede se tudi debata, kjer je poudarek na argumentaciji in načinu vodenja razprave.
Izvedba: Ljubljana, Duhovno središče sv. Jožefa
6. 4. 2013 (8.30–15.30); prijave do 27. 3. 2013
Vodi: mag. Hedvika Dermol Hvala


Spodbujanje razvoja samozavesti in samospoštovanja

Predstavitev: Pomen in znaki visokega in nizkega samospoštovanja, razvoj samospoštovanja, možnosti za pridobivanje novih pozitivnih izkušenj. Seminar daje nova znanja in vključuje vaje za osebni razvoj.
Izvedba: Ljubljana, Duhovno središče sv. Jožefa
26.–28. 4. 2013 (petek: 18.00–21.00, sobota: 9.00–17.00, nedelja: 9.00–13.00), prijave do 17. 4. 2013
Vodi: mag. Silvo Šinkovec


Dodatne informacije dobite na sedežu Društva katoliških pedagogov Slovenije na Ulici Janeza Pavla II. 13 v Ljubljani po tel. 01/438–39–87 ali na e-naslovu: [email protected].