Financiranje verskih skupnosti II. - odgovori na novinarska vprašanja

30.5.2013 Slovenija Finance

Pripravljam članek o financiranju verskih skupnosti. Zanimajo me še naslednji odgovori, za katere vas prosim za odgovore.

1. V nasprotju z razumevanjem Urada za verske skupnosti KC zatrjuje, da država ne financira verske dejavnosti verskih skupnosti. (Prosim za utemeljitev stališča.) In da država ne financira verske dejavnosti verskih skupnosti niti takrat, ko – če pravilno razumem stališče KC – verskim delavcem financira prispevke za socialno zavarovanje, ko financira duhovno oskrbo v policiji (policijski vikar), zaporih (zaporniški vikar), vojski (vojaški vikariat) in bolnišnicah. (Prosim za utemeljitev stališča.)

Država ne financira verske dejavnosti Katoliške Cerkve.[1] Država zgolj zagotavlja javna sredstva za dejavnosti, kjer so verske skupnosti partnerji državi pri uveljavljanju načela socialne države in kar izhaja iz odločbe Ustavnega sodišča, ko je presojalo Zakon o verskih svobodi (2007).

2. Kakšna je struktura zavarovancev KC, ki jim država sofinancira socialno zavarovanje? Gre zgolj za duhovnike (posvečene osebe) ali tudi za druge kategorije oseb – in če da, katere kategorije?

Država sofinancira prispevek za socialno zavarovanje delavcev v primeru duhovnikov, redovnikov in redovnic ter drugih oseb, ki izvajajo splošno koristno dejavnost.

3. Število zavarovancev KC, ki jim država sofinancira socialno zavarovanje, zadnjih pet let stalno upada. Kateri so razlogi za upadanje?

Razlogi za upadanje števila zavarovancev so v upokojevanju, manjšem odločanju mladih za opravljanje duhovniškega in redovniškega poklica ter v ekonomskem stanju Cerkve, ki zaradi pomanjkanja finančnih virov krči število delovnih mest.

4. Koliko javnih sredstev so pravne osebe znotraj KC prejele v vsakem od minulih zadnjih pet let. (Če tega podatka ne morete navesti, prosim, pojasnite, zakaj ne.)

V Katoliški Cerkvi deluje več kot 800 samostojnih pravnih oseb, za katere ne vodimo statistike o prejemanju javnih sredstev. Razlog, zakaj ne razpolagamo s temi podatki, je v tem, da statut Slovenske škofovske konference ne predvideva zbiranja tovrstnih informacij.

5. Ustavno sodišče je v odločbi iz aprila 2010 prepovedalo državno zaposlovanje duhovnikov, natančneje, sklepanje rednih delovnih razmerij države z njimi. Ali je na temelju omenjene odločbe Ustavnega sodišča redna zaposlitev policijskega in zaporniškega vikarja, ki sta duhovnika, skladna z ustavo? (Prosim za utemeljitev stališča.)

Ustavno sodišče je prepovedalo zaposlovanje samo v zaporih in bolnišnicah, ne pa v vojski in policiji.

[1] Uradni naziv naše verske skupnosti se glasi zgolj in samo Katoliška Cerkev.

Sorodni odgovori in pojasnila:

Finančna pomoč države Cerkvi je v skladu z ustavo in zakoni (27.02.2012)

Ločitev med državo in Katoliško Cerkvijo ter njeno financiranje (14.03.2012)

Reševanje krize in financiranje zasebnih šol (17.04.2012)

Odgovor na trditve predstavnika Društva za zaščito ustave in žrtev Cerkve (18.02.2013)

Javni protest in poziv Cerkve v zvezi s Peticijo za popolno obdavčitev Katoliške Cerkve (04.03.2013)

Pogosta vprašanja in odgovori o plačevanju davkov Cerkve na Slovenskem (17.05.2013)

Davki, ki jih plačuje Katoliška Cerkev – odgovori na novinarska vprašanja (29.05.2013)

Financiranje verskih skupnosti – odgovori na novinarska vprašanja (29.05.2013)