Financiranje verskih skupnosti – odgovori na novinarska vprašanja

29.5.2013 Slovenija Finance

Pripravljam članek o financiranju verskih skupnosti. Prosim, če mi posredujete podatke o višini in namembnosti sredstev, ki jih je KC prejema od države.

Glavni vir prihodkov Katoliške Cerkve v Sloveniji predstavljajo prostovoljni darovi vernikov, ki so primarno namenjeni za financiranje verske dejavnosti (bogoslužje, verouk, vzdrževanje duhovnikov ipd.), pa tudi za vzdrževanje stavb in druge materialne stroške. Država verske dejavnosti Katoliške Cerkve ne financira, ampak sofinancira samo tiste dejavnosti, ki so družbeno in splošno koristne (npr. vzdrževanje in obnova sakralne kulturne dediščine nacionalnega pomena, karitativna dejavnost in socialna pomoč, arhivi, šolstvo ipd.). Cerkev večino teh sredstev prejme s kandidiranjem na javnih razpisih.

Zakonska podlaga za sofinanciranje splošno koristnih dejavnosti, ki jih opravljajo verske skupnosti, je predstavljena v naslednjih dokumentih:

  • Zakon o verski svobodi (27. in 28. člen),
  • Odločbe Ustavnega sodišča RS št. U-I-92/01 in Rm-1/02,
  • Odločbe Ustavnega sodišča RS št. U-I-107/96, U-I-121/97, U-I-326/98 in U-I-92/07,
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem o pravnih vprašanjih (UL RS št. 13/2004),
  • Zakon o davku na dodano vrednost (UL RS št. 117/2006).

Višina prejemkov ni vodena centralno (v enem samem uradu), ker Katoliška Cerkev v Sloveniji obstaja v več kot 800 samostojnih pravnih osebah (škofije, župnije, redovne skupnosti, šole, ...). Nad namensko porabo javnih sredstev kontrolo izvaja država. Da je temu res tako, je razvidno iz dejstva, da so podatki javno dostopni in da jih med drugim spremljata tudi Komisija za preprečevanje korupcije in Računsko sodišče.

Za Cerkev so zavezujoče tudi norme o pridobivanju in upravljanju premoženja, kakor jih navaja Zakonik cerkvenega prava (kann. 1254–1310).


Sorodni odgovori in pojasnila:

Finančna pomoč države Cerkvi je v skladu z ustavo in zakoni (27.02.2012)

Ločitev med državo in Katoliško Cerkvijo ter njeno financiranje (14.03.2012)

Reševanje krize in financiranje zasebnih šol (17.04.2012)

Odgovor na trditve predstavnika Društva za zaščito ustave in žrtev Cerkve (18.02.2013)

Javni protest in poziv Cerkve v zvezi s Peticijo za popolno obdavčitev Katoliške Cerkve (04.03.2013)

Pogosta vprašanja in odgovori o plačevanju davkov Cerkve na Slovenskem (17.05.2013)

Davki, ki jih plačuje Katoliška Cerkev – odgovori na novinarska vprašanja (29.05.2013)