Nepremičninski davek na sakralne objekte – odgovori na novinarska vprašanja

12.6.2013 Slovenija Zakonodaja

Spoštovani, gotovo veste, da je vlada v javno obravnavo poslala predlog zakona o davku na nepremičnine, s katerim bodo obdavčene tudi vse nepremičnine v lasti Katoliške Cerkve. Zakona namreč skoraj ne priznava izjem, na ministrstvu za finance so mi danes potrdili, da tudi nepremičnine v lasti KC ne bodo izjema, še več, da naj bi se davek plačevalo tudi za sakralne objekte (cerkve, kapelice), pa za župnišča, domove duhovnih vaj itd. V zvezi s tem me zanima mnenje KC, zato vam pošiljam nekaj vprašanj.  Zanima me predvsem naslednje:

1. Kaj bo za Cerkev na Slovenskem pomenila uvedba tega davka? Kakšne finančne posledice bo imela za Cerkev? Če imate narejen vsaj približen izračun, mi prosim posredujte podatke.

2. Ali bi po mnenju KC nekatere od nepremičnin morale vendarle biti iz zakona izvzete in če, katere (ali samo sakralni objekti oziroma objekti, kjer se izvajajo cerkveni obredi ali še kaj drugega in če, kaj še)?

3. Ali je davek na nepremičnine razlog, da se je g. Stres pretekli četrtek sestal s predsednico vlade Alenko Bratušek?

Link do zakona: http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/davki_in_carine/predlogi_predpisov/


Pri Slovenski škofovski konferenci predlog zakona o davku na nepremičnine še preučujemo. Ob tem poudarjamo, da so vse nepremičnine v lasti Katoliške Cerkve obdavčene po veljavni zakonodaji, kar pomeni, da so obdavčene vse, razen objektov za bogoslužno rabo. Cerkvene ustanove kot pravne osebe zasebnega prava plačujejo naslednje davke in prispevke:

  1. Davek od vseh stavbnih zemljišč, razen za cerkve.
  2. Davek od dohodkov pravnih oseb za pridobitne prihodke (prodaje, najemnine, obresti …). Izvzeti so darovi in drugi nepridobitni prihodki.
  3. Davek ob prodaji nepremičnin.
  4. Prispevek za vzdrževanje gozdnih cest (lastniki gozdov).
  5. Obvezno članarino za članstvo v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (lastniki zemljišč).
  6. 20 % DDV pri nakupih opreme, obnovi nepremičnin, tudi cerkva, itd. Ker cerkvene ustanove niso zavezanke za DDV, plačanega DDV-ja ne dobijo povrnjenega.
  7. Zakon o davku na promet nepremičnin (ZDPN).

Po Zakonu o davku na promet nepremičnin (ZDPN) je Katoliška Cerkev zavezanka za davek na promet nepremičnin, še več, zavezanka je celo, če razpolaga z nepremičninami, ki imajo status kulturnega spomenika, ob pogoju, da le-ta javnosti ni dostopen. Zakon na ta način varuje javni interes, ki se kaže v dostopnosti kulturnega spomenika.

Še vedno veljavne določbe šestega poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih iz leta 1984 določajo, da se nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ne plačuje za stavbe verskih skupnosti, ki jih le-te uporabljajo za versko dejavnost. Verske skupnosti so torej oproščene plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, vendar samo za tista zemljišča, ki jih uporabljajo za versko dejavnost. Nadomestila se ne plačuje tudi za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje, pa tudi ne za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje.