Predlog zakona o davku na nepremičnine – odgovori na novinarska vprašanja

27.6.2013 Slovenija Zakonodaja

Spoštovani!

1. Prosim za odgovor na vprašanje, povezano s predlogom zakona o davku na nepremičnine, ki ga je Ministrstvo za finance objavilo 7. junija 2013 in ki je do 28. junija 2013 v javni razpravi. Na spletni strani Slovenske škofovske konference 12. junija 2013 odgovarjate: »Pri Slovenski škofovski konferenci predlog zakona o davku na nepremičnine še preučujemo.« – Zanima me, ali ste predlog zakona odtlej preučili in vsaj za izbrane objekte ocenili, koliko davka na nepremičnine bi zanje plačali, če bi obveljalo sedanje besedilo predloga zakona in v njem predvidene stopnje obdavčitve.

Predlog zakona o davku na nepremičnine smo preučili in na pristojno ministrstvo poslali stališče SŠK. Nepremičnin v lasti pravnih oseb Katoliške Cerkve nismo ocenili, prav tako nismo naredili izračuna, koliko davka bi zanje morali plačati.

2. Prosim za podatek, kolikšna je po oceni Geodetske uprave RS vrednost nepremičnin na Blejskem otoku in koliko bi zanje znašala dajatev po predlogu zakona.

Po GURS-u je vrednost cerkve na Bledu ocenjena na 218.764,00 EUR. Letni davek po predlagani davčni stopnji 0,5 % bi tako znašal 1.093,82 EUR. Informacije o vrednosti drugih nepremičnin na Blejskem otoku in vseh ostalih nepremičnin v lasti pravnih oseb Katoliške Cerkve so na voljo na spletni strani GURS-a.

3. Ali ste predlagatelja Ministrstvo za finance prosili za dodatna pojasnila v povezavi s predlogom zakona? Ali nameravate omenjenemu ministrstvu posredovati pripombe k predlogu zakona o davku na nepremičnine?

Pripombe v imenu SŠK smo posredovali Ministrstvu za finance.